Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is een naamwoord?

Question

2
Welke woorden zijn zelfstandige naamwoorden?

Question

3
Kunnen wederkerende voornaamwoorden alleen voorkomen?

Question

4
Kun je alle naamwoorden in het meervoud zetten?

Question

5
Is ‘waar’ een vragend voornaamwoord?

Question

6
In plaats van ‘haar moeder’ kun je ook zeggen

Question

7
Welke woorden zijn zelfstandige naamwoorden?

Question

8
Wat is een naamwoord?

Question

9
Het woord ‘onze’ is een voornaamwoord.

Question

10
Het woord ‘uw’ is een voornaamwoord.

Question

11
‘Die’ is een bezittelijk voornaamwoord.

Question

12
In plaats van ‘het nieuwe schoolgebouw’ kun je ook zeggen

Question

13
Is ‘ons’ altijd een bezittelijk voornaamwoord?

Question

14
Het woord ‘jouw’ is een voornaamwoord.

Question

15
In plaats van ‘mijn ouders’ kun je ook zeggen