Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Natuurkunde deel 2 B&W - Hoofdstuk 04

Question

1
Geluid is natuurkundig te beschrijven als;

Question

2
Welke van onderstaande geluidstrillingen klinkt het hardst?

Question

3
De eenheid van geluidsintensiteit is;

Question

4
Als de afstand tot een geluidsbron verdubbelt, wordt de geluidsintensiteit;

Question

5
Twee geluidsbronnen leveren elk afzonderlijk een geluidssterkte van 70 dB. Gezamenlijk leveren zij een geluidssterkte van;

Question

6
Op een afstand van 2 m van een geluidsbron wordt een geluidssterkte gemeten van 90 dB. Het akoestische vermogen van de bron bedraagt;

Question

7
De op een bepaalde plaats gemeten geluidsintensiteit is;

Question

8
Bij welke frequentie zullen een dB-meter en een dBA-meter een gelijke uitslag geven?

Question

9
Een geluid met een geluidssterkte van 110 dB bij een frequentie van 50 Hz klinkt even hard als een geluid met een frequentie 1000 Hz en een geluidssterkte van;

Question

10
De gehoordrempel ligt bij een frequentie van 20 Hz bij;

Question

11
Als de temperatuur van de lucht afneemt zal de geluidssnelheid;

Question

12
De geluidssnelheid is;

Question

13
Geluid heeft in water een voortplantingssnelheid van 1500 m/s. Tussen een uitgezonden sonarsignaal en de bijbehorende echo zit een tijdsverschil van 0,015 s. De diepte ter plaatse bedraagt dus;

Question

14
Een toiletruimte is 2,40 m hoog. De luchtkolom in deze ruimte kan bij bepaalde frequentie resoneren. Er ontstaat dan een staande golf. De grondtoon waarbij resonantie optreedt heeft een golflengte van;

Question

15
Een toiletruimte is 2,40 m hoog. De luchtkolom in deze ruimte kan bij bepaalde frequentie resoneren. Er ontstaat dan een staande golf. De grondtoon waarbij resonantie optreedt heeft een frequentie van;