Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

Vraag 1 van de 7
In de 16e eeuw willen de mensen de katholieke kerk hervormen, veranderen.
Klik twee namen aan van belangrijke hervormers.