Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoofdstuk 4 gaat over de tijd van pruiken en revoluties en over de tijd van burgers en stoommachines.
Bij deze tijdvakken horen twee plaatjes.
Welke zijn dit? Klik het goede antwoord aan.

Question

2
Van wanneer tot wanneer bestond de Bataafse Republiek?

Van
tot

Question

3
Kijk naar de afbeelding.
Welke drie vrouwen zijn vóór de Bataafse Republiek?

De nummers

Question

4
Wat is het Continentaal Stelsel?

Question

5
Nederland heeft in korte tijd veel veranderingen meegemaakt.
Zet achter de nummers de juiste begin en eind jaartallen.
Je kunt kiezen uit 1789, 1795, 1806, 1810 en 1815. Je mag jaartallen meer dan één keer gebruiken.

1 Koninkrijk Holland
-
2 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
-
3 Ingelijfd door Frankrijk
-
4 Bataafse Republiek
-

Question

6
Welke landen hoorden bij het Koninkrijk der Nederlanden?

Question

7
Welke uitspraken komen van iemand uit het zuiden van het koninkrijk?
En welke van iemand uit het noorden?
Zet een Z of een N voor de uitspraak.

Wij verdienen het geld - zij geven het uit.
We hebben geld nodig om de industrie op te bouwen.
Ieder gebied evenveel vertegenwoordigers in de Tweede Kamer!
Waarom moeten wij hun schuld afbetalen?

Question

8
Typ achter de volgende zinnen of ze goed of fout zijn.

De Begische opstand begint in 1839.

De Belgische opstand begint in Brussel.

Question

9
In de fabrieken moeten de kinderen veel te hard werken.
Waarom sturen de ouders hun kinderen dan toch naar de fabriek?
Klik het goede antwoord aan.

Question

10
Schrijf achter elke situatie het juiste grondrecht.
Je kunt kiezen uit:
de vrijheden van demonstratie, vereniging, onderwijs, vergadering en meningsuiting.

Fabrieksarbeiders komen bij elkaar om over de komende staking afspraken te maken.


Ouders kiezen zelf een school voor hun kind.


Burgers richten een nieuwe politieke partij op.


Natuurbeschermers protesteren op straat tegen de aanleg van een snelweg door een uniek natuurgebied.


Je schrijft een artikel in de wijkkrant waarin je duidelijk maakt dat je tegen de sluiting van de skatebaan bent.

Question

11

Napoleon is tweemaal verbannen.
Naar welke eilanden is hij verbannen? En na welke veldslagen was dat?

1 Naar
na de veldslag bij Leipzig
2 Naar Sint Helena na de veldslag bij

Question

12
Het jaar 2019 zal in de Nederlandse democratie een belangrijk jaar zijn.
Leg uit waarom.